SEB

”Detta gav insikter intressanta för sakägare utanför inköp. T.ex. analysera data om affärsresor gav möjlighet att göra uppföljning på resepolicyn och underlag för att stötta hållbarhetsagendan."
Skandinaviska Enskilda Banken, SEB är en ledande nordisk finansiell koncern, grundad 1856. SEB har cirka 15 500 anställda, varav runt hälften finns utanför Sverige, och betjänar runt 3 000 stora företag och institutioner, 400 000 små och medelstora företag samt 4 000 000 privatpersoner.

PROBLEM

Inköpsorganisationen består av ett 100-tal personer fördelat på två strategiska inköpsorganisationer, lokala inköpsenheter och taktiska/operativa inköpare i Vilnius.

LÖSNING

Vi började med att utveckla en klassisk spendkub. Datan hämtades in från 20 olika källor och höga krav på säkerhet. Sedan har vi utvecklat specifika lösning för t.ex. resor, konsulter, avtal, utlägg. Stort projekt var att skapa en analyskub för att analysera hela fakturaflödet. Data skickades kontinuerligt för att kunna följa en fakturas olika process steg. Datan analyserades på lägsta detaljnivå, över 60 miljoner rader processas varje dag.

RESULTAT

Stora affärsvärden kunde genereras då organisationen kunde lägga tid på rotorsaker istället för att sammanställa beslutsunderlag. Detta gav insikter intressanta för sakägare utanför inköp. T.ex. analysera data om affärsresor gav möjlighet att göra uppföljning på resepolicyn och underlag för att stötta hållbarhetsagendan.

VILL DU VETA MER OM HUR VI KAN HJÄLPA ER?

Kontakta oss för att ta reda på hur vi kan stötta er.
Referenser
Huddinge kommun logo