Fabege

”Vi hade ett behov av att analysera fakturadata tillsammans med leverantörsinformation som hållbarhetsgranskning samt kredit- och avtalsinformation. Med PRO(a)ACT fick vi tillgång till interaktiva rapporter och möjlighet till självbetjäning utan att implementera ett kostsamt projekt”.
Fabege är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med huvudsaklig inriktning mot uthyrning och förvaltning av kommersiella lokaler och fastighetsutveckling. Fabege äger fastigheter värd mer än 30 miljarder kronor och har 1 miljon kvadratmeter uthyrningsområde.

PROBLEM

Fabege hade tidigare ett statiskt rapporteringsverktyg men behövde en mycket mer flexibel lösning. De hade flera källor till fakturadata, leverantörsinformation och kreditinformation.

LÖSNING

Vi levererade en tids- och kostnadseffektiv lösning med vår anpassade tjänst för inköpsanalys - PRO(a)ACT. Vi byggde en integration med datalagret som kopplar samman miljontals data rader. Faktura- och avtalsdata hämtades från Palette.

RESULTAT

Med PRO(a)ACT kan Fabege nu ta del av färdiga interaktiva rapporter. De kan även bygga egna rapporter i både Power BI och direkt i Excel på ett intuitivt och enkelt sätt. De sparar genom detta mycket tid eftersom all data är integrerad till en enda punkt samtidigt som det möjliggör att alla nu kan se den senaste versionen av tillgänglig data.

VILL DU VETA MER OM HUR VI KAN HJÄLPA ER?

Kontakta oss för att ta reda på hur vi kan stötta er.
Referenser
Huddinge kommun logo