Intelligent inköpsanalys
- För en tidseffektiv och kvalitetssäkrad inköpsanalys

Idag görs oftast en inköpsanalys helt manuellt vilket är väldigt tidskrävande och ineffektivt. Med hjälp av AI har vi lyckats automatisera arbetet med inköpsanalysen, vilket resulterar i att ni kommer kunna spara in tid som ni kan lägga på andra värdeskapande aktiviteter.

Idag

Mån
Tis
Ons
Tor
Fre
Samla in data
Tvätta data
Kategorisera data
Skapa rapporter
Analysera data
Samla in data
Tvätta data
Kategorisera data
Skapa rapporter
Analysera data
Idag lägger många merparten av sin tid på icke-värdeskapande aktiviteter. Som t.ex. insamling av data. Många sitter och tvättar, normaliserar och kategoriserar sin data manuellt.

Imorron

Mån
Tis
Ons
Tor
Fre
Finkategorisera data
Analysera data
Analysera data
Analysera data
PRO(a)ACT använder AI för att automatiskt förbättra er datakvalité och kategorisera er data. Ni kan istället lägga mer tid på analys och värdeskapande aktiviteter.

"Verksamheter kan sitta på hundratusentals fakturor och tusentals leverantörer, vilket är en enormt stor datamängd att kategorisera manuellt"

Du Pont visar vikten av inköpsanalys

I exemplet nedan uppgår de externa kostnaderna till 30 miljarder och motsvarar 80% av de totala kostnaderna. Andelen externa kostnader i förhållande till den totala kostnadsmassan skiljer sig mellan olika branscher och industrier, men för att vara konkurrenskraftig måste alla ha koll på sina kostnader.

Lyckas organisationen sänka sina externa kostnader med -2% sänks de totala kostnaderna som i sin tur ger högre vinst och vinstmarginal. Denna hävstångseffekt ger hela +24% förbättring av räntabilitet!