COO
Anders Carnbro
Chief Operating Officer
anders@proaact.se
Anders styrkor ligger i att sätta sig in i kundens situation och se till behovet. Oavsett uppdrag så är det allra viktigaste att kunden är nöjd. Inköpschef, inköpsansvarig, inköpsanalytiker och upphandlare är exempel på yrkesroller han haft senaste 10 åren. Anders är grundare av bolaget Pursuit of Progress.