Dataintegrationer

Vad är en integration?

En integration innebär att vi kan hämta data från ett källsystem. T.ex. har ni ett affärssystem och avtalssystem och genom att kombinera data från dessa källor kan vi erbjuda nya insikter. En av de främsta fördelarna med integrationer är att det förenklar och effektiviserar arbetet för användaren.

Vi har erfarenhet av de flesta systemen på marknaden. Integreringen sker ofta via ett API, som är koden som behövs för att flera system eller applikationer ska prata med varandra.