Utbildning: Spendanalys och miljöspendanalys

En spendanalys är en granskning av utbetalningar till externa leverantörer under vald period. Kortfattat förklarat är det är en analys av leverantörsreskontran ur ett inköpsperspektiv istället för ur ett ekonomiperspektiv. Syftet med att jobba med spendanalys är att få en överblick över organisationens spend, bland annat inköpsområden, inköpsvolymer, leverantörer, inköpsmönster, beställare, fakturor, entreprenader etc.

Miljöspendanalys är en granskning av externa leverantörers koldioxidekvivalenter. Miljöspendanalysen är en av flera metoder inom arbetet med hållbara inköp och används främst för att ge en övergripande bild av vilka externa leverantörer som är högst prioriterade att arbeta med utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Kursinnehåll:

 • Vanligt förekommande begrepp
 • Varför det är viktigt att jobba med sin spend
 • Vad en spendanalys kan innehålla
 • Spendanalys och dess olika steg
 • Hur du kan göra för att komma igång med spendanalys i din organisation
 • Grundläggande tankesätt för inköpsanalys och kategoristyrning
 • Urskilja kategorisering utifrån SNI, CPV, UNSPSC
 • Vilka analyser och slutsatser som kan göras utifrån en spendanalys
 • Exempel på besparingspotentialer som kan identifieras
 • Miljöspenanalysens nytta och innehåll
 • Vad vi kan dra för slutsater utifrån en miljöspensanalys
 • Praktiska tips för att komma igång med miljöspendanalys

Vem vänder sig utbildningen till?
Det krävs inga förkunskaper inom spendanalys för att kunna ta del av denna kurs. Kursen vänder sig till såväl nybörjare som till dig som arbetat med spendanalys ett tag och vill fylla på med mer kunskap om spendanalysens och miljöspendanalysens möjligheter.

Kursledare
Sofia Elmeholt & Anders Carnbro

Pris
3 950 SEK ex moms per deltagare.

Datum för kursen
Kursen genomförs digitalt den 4 oktober 2023 kl. 13:00-17:00.

Villkor för anmälan
Anmälan till kursen är bindande. Kursavgift återbetalas inte. Om du får förhinder efter att du anmält dig går det utmärkt att överlåta din plats till en kollega. Säkerställ i detta fall att din kollega får ta del av den inbjudan till kursen som du erhållit/kommer att erhålla.

Utbildningen sker i samarbete med Antirio

Utvalda inlägg: