Inköpsanalystips: Direktupphandlingsgränsen

Vid årsskiftet höjs direktupphandlingsgränsen, någonting som är viktigt att ha koll på. Visste ni att vi i PRO(a)ACT har en populär rapport för er som följer LOU/LUF? Rapporten visar hur nära era icke-avtalade leverantörer närmar sig direktupphandlingsgränsen.

Upphandlingsgräns

Man brukar säga att "många bäckar små gör en stor å" och genom att vi aggregerar upp kostnaderna och sätter det i relation till tröskelvärdet kommer ni kunna se när ni närmar er gränsen för direktupphandling. Ta till exempel kategori för kontorsmaterial där ni har ramavtal med Staples. Byggnadsnämnden köper för 200 000 kr från en icke-avtalad leverantör. Men även trafiknämnden, lokalnämnden köper utanför och tillsammans uppgår summan över tröskelvärdet.

I rapporten kan ni sätta olika filterval, t.ex. välja att enbart titta på en viss inköpskategori eller en viss del i organisationen. Ni kan med hjälp av denna rapport identifiera icke-avtalade leverantörer vars inköpsvolym överstiger upphandlingsgränsen även om det finns läckage sett till befintliga avtal. Ni kan med denna insikt få till ett mer proaktivt beslutsfattande i er organisation.

Tröskelvärden och direktupphandlingsgräns från 1 februari 2022:
  • LOU: 700 000 kr
  • LUF: 1 200 000 kr

Läs mer om Tröskelvärden på Upphandlingsmyndigheten.

Utvalda inlägg: